2

تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور


بعضی از فعالیت‌های اقتصادی مثل مادر میماند و از آن باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود، روی آنها بایستی تمرکز کنند و آنها را باید شناسایی کنند. نقشه راه را مشخص کنند، تکلیف همه را معلوم بکنند.
ادامه مطلب
منبع : دو نقطه |تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور
برچسب ها : اقتصادی ,تمرکز ,مزیت‌دار کشور ,اقتصادی مزیت‌دار ,زنجیره‌های اقتصادی ,زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار